Uudised

Kogudusekooli uus hooaeg keskendub reformatsioonile

Teisipäeval, 4. oktoobril alustame kogudusekooli uue hooajaga. Seoses reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamisega tegeleme esmalt Martin Lutheri kuue tekstiga, mis toovad meieni olulisema reformatsiooni mõttest. 2017. aasta algusest hakkame koos Luterliku Maailmaliidu poolt välja antud tekstidega küsima seda, mida tähendab luterlaseks olemine 21. sajandil. Kogudusekooli tunnid hakkavad toimuma teisipäeviti kell 18.30 noortemajas. Hooaja avaloengus aga vaatame Martin Lutheri elust kõnelevat 2003. aastal valminud filmi “Luther”. Osavõtt kogudusekoolist on prii ja kõigile avatud.

Vastupanuvõitluse päeval mälestatakse riigivanemaid tänavu Rakvere

Juba kümme aastat on MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi korraldusel ja EELK püsival toetusel 22. septembril tähistatud Eesti vastupanu Nõukogude võimule, mis sai alguse 1944. aasta sügisel Otto Tiefi valitsuse ennastsalgava tegevusega. Tegemist on riigivanemate mälestusteenistuste traditsiooniga. Sel kuupäeval on – aasta aasta järel – süüdatud 16 küünalt Tallinnas Piiskoplikus Toomkirikus, Pühavaimu kirikus, Tartu Jaani, Narva Aleksandri, Pärnu Eliisabeti, Viljandi Jaani, Kuressaare Laurentiuse ja mullu Paide Püha Risti kirikus.

Tänavu 22. septembril kell 15  mälestatakse  Eesti riigivanemaid Rakvere Kolmainu kirikus. Riigipeade auks süütavad 16 küünalt EELK peapiiskop Urmas Viilma ja Rakvere linnapea Mihkel Juhkami. Koos peapiiskopiga teenib koguduse õpetaja Viru praost assessor Tauno Toompuu. Päevakohase kõne peab Konstantin Pätsi Muuseumi esimees Trivimi Velliste. Muusikaga teenivad organist Liivia Hübner ja meesansambel Sõbrad.

Kell 13 oodatakse Rakvere linnavalitsuse saali (Lai 20)  Pätsi muuseumi liikmetega kohtuma kohalikke ja kogu Virumaa ajaloohuvilisi. Arutatakse eelkõige riigi sajanda sünnipäevaga seonduvat nii Virumaal, pealinnas kui ka mujal. Igaüks on teretulnud nii pühakotta kui linnavalitsuse majja!

Vastupanuvõitluse päeva tähistamine Tallinnas algab kell 9 mälestushetkega Vabadussõja võidusamba juures. Kell 10 asetatakse pärjad ja küünlad Otto Tiefi ja Arnold Susi haudadele ning nende võitluskaaslaste mälestuskivi juurde Metsakalmistul. Sõna võtavad justiitsminister Urmas Reinsalu ja viitseadmiral Tarmo Kõuts.

TRIVIMI VELLISTE

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi esimees

Istutasime õunapuu

Järgisime  peapiiskop Urmas Viilma üleskutset ja istutasime pühapäeval pärast jumalateenistust meie kiriku veerde punaseõielise iluõunapuu  ”August Vaga”.

Loe lähemalt siit

Misjonäride ametisse õnnistamine ja piiskoplik õhtupalvus

Eeloleval laupäeval 23. juulil kell 18.00 toimub Kolmainu kirikus pidulik piiskoplik õhtupalvus ehk vesper, kus seatakse ametisse misjonärid Peterburi Jaani kirikusse.
Misjonärid Hannu ja Liliann Keskinen on seda tööd teinud varemgi. Põltsamaalt pärit Liliann oli mõne aasta misjonitööl sugulasrahvate juures Mordvas, Saranskis. Koos soomlasest abikaasa Hannuga olid nad hiljem mitu aastat Venemaal Omskis, kuid tekkinud viisaprobleemide tõttu olid nad sunnitud tagasi tulema Eestisse. 2013. aastal algas nende tööperiood rahvuskaaslaste juures Peterburis. Järgnev 2019. aastani kestev tööperiood õnnistatakse sisse 23. juulil kell 18.00 algaval õhtupalvusel, mille viivad läbi diasporaatöö eest vastutav piiskop Tiit Salulmäe, misjonitöö eest vastutav assessor ja Viru praost Tauno Toompuu ning misjonikeskuse juhataja ja Lääne praost Leevi Reinaru. Laulab Peterburi Jaani koguduse koor.
Ühtlasi on tegemist piiskop Tiit Salumäe esimese piiskopliku külastusega Rakverre.

Kirikute Öö toimub esmakordselt ka Rakveres

Käesoleval aastal toimub 10. juunil esmakordselt Rakveres Kirikute Öö. Tegemist on üleeuroopalise projektiga, mille raames hoiavad kirikud oma uksi külastajatele lahti hiliste öötundideni. “Kirikute Öö avab võimaluse tutvuda kristlusega vabas ja vahetus vormis. Erinevad kirikud pakuvad erinevaid võimalusi, kuidas samm-sammult läheneda kristlusele, kirikule, usule,” kirjutatakse projekti kogulehel www.kirikuteoo.ee. Eestis on Kirikute Öö toimunud varem Tartus ja Tallinnas juba 2012. aastast. Rakveres on projektiga ühinenud lisaks Kolmainu kogudusele ka Karmeli kogudus ja adventkogudus. Meie kirikus on programm järgmine:

18:00 – 00:00 Kirik on avatud kõigile huvilistele
18:00 – 18:30 Näituse „Palve judaismis, kristluses ja islamis“ tutvustus
19:00 – 19:45 Palvus taize lauludega
20:00 – 20:45 Ekskursioon kirikus, tornis ja võlvide peal
21:00 – 21:30 Orelikontsert. Musitseerib Lapua toomkoguduse organist Paula Pääkkönen
22:00 – 22:30 Näituse „Palve judaismis, kristluses ja islamis“ tutvustus
23:00 – 23:30 Päevalõpupalvus ehk kompletoorium
Vt ka http://www.kirikuteoo.ee/index.php?pg=kost34

Leeriõnnistamine kolmainupühal

22. mail 2016 toimunud kolmainupüha missal õnnistas meie piiskop Einar Soone koguduse liikmeteks 14 noort inimest. Kevadise leerikooli õppijad olid eelnevalt ristitud ülestõusmispühal, teinud eksami nelipühale eelneval nädalal ning said käte pealepanemise läbi meie koguduse nimepäeval Rakvere Kolmainu koguduse täisõiguslikeks liikmeteks. Leeripüha ei ole mitte teekonna lõpp, vaid algus. Soovime kõigile leerilastele õnnistusrikast kulgu koos Kõrgeimaga!

Rakvere kunagine Mihkli kirik pühitseti Kolmainu kirikuks 1698. aastal, kui Liivisõjast alates varemetes olnud kirikuhoone üles ehitati ja taas pühakojana kasutusele võeti. Sellest ajast peale saame lugeda ka oma koguduse ajalugu.

Ekskursioon koguduse eakatega.

Reedel, 13. mai varahommikul sõitis bussitäis eakamaid Rakvere koguduseliikmeid ekskursioonile mulgimaale. Igal aastal neljapäeviti kogunetakse kogudusemajja, kus koos kohvilaua taga meenutatakse oma igapäevasündmusi, kohtutakse huvitavate külalistega, lauldakse ja palvetatakse. Hooaeg päädib igal aastal ühise väljasõiduga mõnda Eestimaa piirkonda, kus kirikutes on vähe käidud.Seekord kulges sõit kõigepealt Pilistverre, kus sealne vaimulik Herman Kalmu kõneles põhjalikult oma koguduse tööst. Koos pidasime väikese palve ja laulsime ülistuslaulu Jumala auks. Pilistveret külastades käiakse alati kivikalmel, mis mälestab kümneid tuhandeid Eestimaa inimesi, kes küüditamiste tõttu olid sunnitud jätma oma elu Venemaa avarustesse. Koos tegime ka seal ühise pildi ja olime hetkelises leinaseisakus. Edasi kulges tee Viljandi Jaani kirikusse, kus koguduse vaimulik assessor praost Marko Tiitus meid vastu võttis ja samuti põhjalikult nii kiriku ajaloost kui ka tööst rääkis. Meie reisi peamiseks sihtpunktiks kujunes Halliste kirik, kus lausa tuhast (1959 aastal muutis tulekahju kiriku varemeteks) oli nüüdse ärkamiseaegu kirik ülesehitatud ja see jättis meile väga südamliku ja uhke mulje. Oli ju üks julge mees Kalev Raave, kes alustas 1989. aastal taas kiriku ülesehitamist. Võtsime eespalvesse Halliste koguduse käekäigu ja sealse kogukonnaelu.

Sõit oli väga muljeterikas ja päev oli igati kordaläinud.

Reisi kaasa teinud Karl Mäesepp.

Koguduse arenguks

Meie kogudus osutus KÜSK-i 2016. aasta arenguhüppe voorus edukaks ja järgmine aastane periood maist-maini kujuneb aktiivseks koguduse arendamise perioodiks. Eesmärgiks on saada usulist tegevust arendava organisatsiooni kõrval ka sotsiaalse ettevõtluse raames kogukonnale vajalike sotsiaalteenuste pakkujaks. See saab meie jaoks olema oluliseks väljundiks ühiskonda ja kogukonna teenimisse.

Projekti raames koostatakse koguduse arengukava ja hakatakse seda ellu viima, pidades silmas perspektiivi areneda usulise tegevuse kõrval ka sotsiaalvaldkonna teenuseid pakkuvaks mittetulundusühinguks ja sotsiaalseks ettevõtteks, luuakse ja rakendatakse tööle toimiv ja koguduse eesmärke täitev võrgustik piirkonna ettevõtetest, sotsiaalvaldkonna teenusepakkujatest ning kohalikest omavalitsustest. Projekti tulemusena valmib koguduse arengukava ja seda on  asutud ellu rakendama ning loodud võrgustik tegutseb vastavalt koostatud tegevuskavale. KÜSK rahastab meie arenguprogrammi 12 449 euro ulatuses.

Meie koguduse eesmärgiks on  panustada terviklikuma inimese, kokkuhoidvama kogukonna ja inimväärsema ühiskonna arengusse. Käivitunud projekti tulemusena liigume oma eesmärgile loodetavasti suure sammu võrra lähemale.

29. mail teeme peale jumalateenistust projektist, selle eesmärkidest ja selles osalemise võimalustest ülevaate. Kõik vähegi koguduse käekäigust huvitatud inimesed on projekti tegevustes oodatud osalema. Projekti juhib koguduse õpetaja Tauno Toompuu.

Nelipühanädal kiituslauludega

Nelipühanädalal enne kolmainupüha, mil tähistame koguduse nimepäeva ehk templipüha tahame üheskoos palvetada Vana Testamendi psalme ehk kiituslaule. Nädalaga palvetame läbi kõik 150 laulu meie koguduse endise õpetaja Enn Kivinurme tõlkes raamatu “Kiituslaulud” (Rakvere, 2013) põhjal. Alustame igal õhtul kell 18 alates 15. maist ja lõpetame 21. mail. Oled oodatud kuulama ja soovi korral ka lugema.

Nelipühanädala teisipäeval ehk 17. mail kõneleb Enn Kivinurm kiituslauludest ja nende palvetamisest peale palvust ka kirikus pikemalt. Tahame selle nädala vältel palvetada oma koguduse, linna ja maa ning rahva pärast. Nädal lõpeb kolmainupühal 22. mail piiskopliku konfirmatsioonimissaga, kus teenib piiskop Einar Soone ja õnnistame koguduse liikmeteks uued leerilapsed.

Loodame, et see nädal saab olema vaimulikult virgutavaks meie kogudusele ja kõigile inimestele, kes neil õhtutel osaleda saavad. Kui kiituslaulud saavad palvetena omaseks, oleme palvetarkuses taas palju rikkamaks saanud.

Siit saad lugeda kolme aasta tagust uudist “Kiituslaulude” väljaandmisest: http://www.kolmainu.ee/ajaveeb/enn-kivinurme-psalmitolge-on-muugil/

Tähendamisi

Emakeelepäeva eel mõtisklevad vaimulikud Tauno Toompuu, Hermas Lilleorg ning näitleja ja lavastaja Anne Türnpu selle üle, mis keeles kõneleb meiega Jumal.

Kuula ja vaata siit