Kogudus

Rakvere Kolmainu kogudus kuulub Eesti Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse (EELK) ning juhindub oma tegevuses EELK põhikirjast, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja vabaühenduste tegevuste eetilistest põhimõtetest.

Koguduse uus nõukogu valiti detsembris 2016 ja selle volitused kehtivad 4 aastat

Koguduse nõukokku kuuluvad:

Valdek Hang, Ain Jaanru, Eero Kadarik, Tiiu Kadarik, Kaidi Kallaste, Pille-Ruth Kukemilk, Lemme Luik, Maris Marko, Anne Nõgu, Toivo Reinsoo, Olev Rohumäe,  Juhan Rumm, Keio Soomelt, Marko Torm, Toomas Varek.

Koguduse nõukogu asendusliikmed on:

Leho-Toomas Tomps ja Riina Arpo

Koguduse juhatuse kinnitati ametisse nõukogu poolt 26. jaanuaril 2017 järgmises koosseisus:

Olev Rohumäe ( juhatuse esimees), Eero Kadarik (juhatuse aseesimees), Toivo Reinsoo, Juhan Rumm ja Leho-Toomas Tomps.

Koguduse revidendiks valiti: Maie Rumm

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rakvere Kolmainu koguduses oli 2016. aruandeaastal 977 liiget, neist annetajaliikmeid 236 ja täisõiguslikke liikmete  arv 228.

Jumalateenistused toimuvad Kolmainu kirikus igal pühapäeval algusega kell 11.00 ja on avatud kõigile huvilistele. Kolmainu kogudus on küllalt nooruslik ja uuendusmeelne. Jumalateenistusel kasutatakse uut tänapäevast liturgiamuusikat, osaletakse aktiivselt oikumeenilises liikumises, kogukondlikel ettevõtmistel ja tehakse kuulutustööd ka väljapool kirikuseinu.

Kolmainu koguduse pühakoda on kõrge ajaloolise ning arhidektuurilise väärtusega külastusobjekt turistidele ja muidu külalistele. Maist-septembrini on kirik avatud palvetajatele, turistidele ja muidu külastajatele esmaspäevast laupäevani  kell 10.00-18.00.

Lisaks jumalateenistuslikule elule on Rakvere kirik armastatud kontsertpaik, kus toimuvad regulaarselt kiriku vaimsusega kokkukõlavad muusikasündmused. Juunist augustini on kirikus igal laupäeval kell 12.00 orelimuusika pooltund, kus astuvad üles peamiselt Virumaaga seotud kirikumuusikud.

Rakvere Kolmainu koguduse majandusaasta aruanded:

2016. aasta aruanne

2015. aasta aruanne

2014. aasta aruanne