Lapsed

Koguduse lastetöö toimub enamasti pühapäevakooli vormis. Pühapäevakool sai alguse alates 1989.aasta detsembrist koos  õp Enn Kivinurme ametisse astumisega. Kuna kogudusel polnud siis veel oma ruume ning kirikuhoones tunde pidada ei saanud, siis tehti koostööd metodistidega ning kasutati nende palvelat. Pühapäevakooli õpetajateks olid Heli Kriisa Rakvere Kolmainu kogudusest ning Leida Külviste Rakvere metodisti kirikust. Lapsed olid jaotatud vanuse kaupa kahte gruppi: noorematega tegeles Leida Külviste ja vanematega Heli Kriisa. 1994. aastal lõpetas Kolmainu koguduse pühapäevakool oma töö.

Uuesti algasid pühapäevakooli tunnid 1994/1995. õppeaastal Medris Jursi (hiljem Piir) ja Tiina Mesi juhtimisel. Tunde oli hea pidada, sest pühapäevakooli käsutuses olid suured vastremonditud ruumid kiriku kõrvalhoones ehk noortemajas. Pühapäevakooli on ka praktikabaasina kasutatud. Lääne-Virumaa Kutsekõrgkoolist, mis annab haridust sotsiaalpedagoogidele, tuli praktikale Ülle Kask, kellest sai tänu praktikale ka pühapäevakooli õpetaja.

Siinkohal tulekski nimetada pühapäevakooli õpetajad alates 1995. a.: Tiina Mesi, Medris Piir, Tiina Strauss, Mare Pärenson, Anne Müller, Ülle Kask.

Traditsiooniliselt algab pühapäevakool septembris ja lõpeb mais emadepäeval. Pühapäevakool esineb eeskava ja lauludega 3. advendil ja emadepäeval. Suvel ning vahel talvelgi toimuvad laagrid. Koostööd suvelaagrite läbiviimiseks on tehtud Haljala, Iisaku, Väike-Maarja ja Simuna kogudustega ning viimastel aastatel Rakvere Karmeli kogudusega. Pühapäevakool teeb koostööd LNÜ-ga.

Keskmine osalejate arv õppeaastal on 23 õpilast. Enamasti pole pühapäevakoolilapsed ristitud ning ka vanemad pole aktiivsed kirikuskäijad. Aastaid käib õppetöö ühes rühmas 3 -12 aastastele. Pühapäevakooli juhendab Tiina Mesi.

Pühapäevakool alustab uut hooaega 13. septembril 2009 kell 12.30 Kolmainus kirikus. Tunnid hakkavad edaspidi toimuma pühapäeviti kell 13.00  kiriku kõrval asuvas noortemajas.