Rakvere Kolmainu kogudus kuulub Eesti Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse (EELK) ning juhindub oma tegevuses EELK põhikirjast, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja vabaühenduste tegevuste eetilistest põhimõtetest.

 

Koguduse uus nõukogu valiti detsembris 2016 ja selle volitused kehtivad 4 aastat

Koguduse nõukokku kuuluvad:

Valdek Hang, Ain Jaanru, Eero Kadarik, Tiiu Kadarik, Kaidi Kallaste,
Pille-Ruth Kukemilk, Lemme Luik, Maris Marko, Anne Nõgu, Toivo Reinsoo, Olev Rohumäe, Juhan Rumm, Keio Soomelt, Marko Torm, Toomas Varek.

Koguduse nõukogu asendusliikmed on:

Leho-Toomas Tomps ja Riina Arpo

Koguduse juhatuse

kinnitati ametisse nõukogu poolt 26. jaanuaril 2017 järgmises koosseisus:

Olev Rohumäe (juhatuse esimees), Eero Kadarik (juhatuse aseesimees), Toivo Reinsoo, Juhan Rumm ja Leho-Toomas Tomps.

Koguduse revidendiks valiti: Maie Rumm

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rakvere Kolmainu koguduses oli 2016. aruandeaastal 977 liiget, neist annetajaliikmeid 236 ja täisõiguslikke liikmete  arv 228.

Rakvere Kolmainu koguduse majandusaasta aruanded: