Jumalateenistus on koguduse elu kõike tähtsam sündmus. Jumal ise teenib meid ja siis läkitab meid teenima Teda ja teisi inimesi.

Jumalateenistused toimuvad Kolmainu kirikus igal pühapäeval algusega kell 11.00 ja on avatud kõigile huvilistele.

Jumalateenistuse kava on prinditud eraldi lehele, mis aitab jälgima teenistuse sündmusi ja kaasa teenima palvete ja lauludega.

Tavaliselt peetakse missat ehk jumalateenistust armulauga. Armulaual saame võtta vastu pattude andeksandmise, süüa leiva ja veini, mis Jeesuse oma sõnade järgi on Tema ihu ja veri meie eest andud ja valatud. Kui sind pole leeritatud voi, oled siiski oodatud altari ette vastu võtma õnnistuse (selle märgiks aseta käsi üle rinna risti õlale).  Kui oled teise kiriku liige, võid tulla õnnistamisele või enne teenistust rääkida kirikuõpetajaga armulauale osalemisest.

Ka lapsed koos vanemate või vanavanematega on oodatud osalema jumalateenistusele. Lastele toimub eraldi pühapäevakool pärast teenistust kl 13.00.

Jumalateenistustel kootakse korjandus, sest kogudus elab inimeste annetustest. Kellel ei ole raha, ei ole kohustatud annetama. Kuid rõõmsa ja tänuliku südamega toodud and on õnnistuseks nii kogudusele kui ka andjale endale.

Kolmainu kiriku jutlused salvestetakse koguduse YouTube-kontole.