Uude kohta elama asudes või peale suuremaid ümberehitustöid sobib kutsuda kirikuõpetaja oma kodu õnnistama. Tegemist on tänu- ja õnnistuspalvusega, millega väljendatakse oma veendumust, et kõik hea and tuleb Jumalalt ja parim elu on koos Temaga.

Sageli soovitakse kodu õnnistamise talitust ka anomaalsete nähtuste puhul. Taolisel juhul tuleb rõhutada, et tegemist ei ole maagilise toiminguga, mis nö kurjad vaimud või muud seletamatud ja halvad asjad kohe minema ajab. Esmalt tuleb korda ajada iseenda jumalasuhe: minna ristimisele ja leeriõnnistamisele, hakata lugema pühakirja ja palvetama ning elama kristliku õpetuse kohaselt.

Kodu õnnistamiseks tuleks ühendust võtta oma koguduse õpetajaga ja leppida kokku sobilik aeg. Kohal võiksid olla vähemalt kõik need, kes selles paigas elavad. Võimalusel võiks kutsuda ka lähedasi ja naabreid.