Meie kogudus teeb misjonitööd ka väljaspool Eestit.

Toetame Helene ja Joona Toivaneni läkitamist misjonitööle Myanmari.

Rakverest pärit Helene ja Soome päritoluga Joona on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) ja Soome Luterliku Evangeeliumiühingu (Sley) misjonärid. 2019. aasta augustis läkitati nad kolmeaastaseks tööperioodiks Kagu–Aasiasse, Myanmarisse.

Helene ja Joona töö valdavalt budistlikus Myanmaris on toetada sealset väikest ja noort luterlikku kirikut, kuhu rajati paari aasta eest teoloogiline instituut. Instituudis koolitatakse kiriku töötegijaid ning pakutakse huvilistele võimalust tutvuda lähemalt kristliku õpetusega. Helene ja Joona hakkavad peale burma keele õpinguid tööle instituudi õpetajatena ning korraldavad kristluse põhialuseid sügavamalt avavaid seminare Põhja-Myanmaris asuvates teistes luterlikes kogudustes. See kohaliku kiriku arengut toetav töövorm loob võimaluse iseseisva ja selge identiteediga kiriku arenguks. Hetkel on kristlik õpetus tihti segunenud muudest religioonidest ja uskumustest pärit arusaamadega.

Meie kogudus toetab Helene ja Joona tööd, hoiab neid eestpalves ning vahendab neilt saabuvaid sõbrakirju. Kui keegi soovib saada sõbrakirja otse oma e-postkasti, võtku julgelt ühendust Helenega aadressil helenetoivanen@gmail.com.

Annetused EELK välismisjonitööle Myanmaris EELK Misjonikeskus välismisjonikontole
Saaja: EELK Misjonikeskus, konto nr: EE292200221071313929.

Image module