Laulatus on kiriklik abielu sõlmimise tseremoonia, millega mees ja naine võtavad üksteist tunnistajate ning Jumala palge ees vastu abikaasadeks. Laulatus toimub kas kirikus, kabelis või mõnes muus sobilikus paigas. Vabas õhus toimuvate laulatuste puhul tuleb arvestada ilmastiku ning talituse kuuldavuse ja nähtavusega.

Keda saab laulatada?

Laulatuse eeltingimuseks on, et nii mees kui naine oleksid eelnevalt ristitud ja konfirmeeritud ning abielu on võimalik riiklikult registreerida. Laulatusele eelneb vaimuliku kohtumine. Laulatusele võib eelneda eraldi kihlus, millega pruutpaar annab avalikult teada oma abiellumise soovist. Kihlust saab ka abiellumisplaanide luhtumisel tühistada.

Kes saab laulatada?

Laulatada saab ainult vaimulik. Laulatussooviga on sobilik koguduse õpetaja poole ja rääkida abielusoovist temaga. Kui laulatus ei toimu oma koguduse kirikus, tuleb kokku leppida sealse koguduse ja vaimulikuga, kelle piirkonnas laulatuskoht asub.

Abielu saab riiklikult registreerida vaimulik, kellele on antud perekonnaseisuametniku õigused. Rakvere Kolmainu koguduse õpetajal on nimetatud õigused ja nii saab õpetaja koos laulatustalitusega sõlmida ka riikliku abielu.

Kui palju laulatus maksab?

Laulatus nagu muudki kiriklikud talitused on annetuse eest. Rakvere koguduses on soovituslikuks laulatuse annetuseks 150 eurot koguduse liikmete puhul ja 200 eurot kui paar ei kuulu Rakvere Kolmainu kogudusse. Lisaks tuleb arvestada riikliku registreerimise puhul ka riigilõivuga.

Abielu aastapäev

Abielu aastapäevad on tänupühad koos oldud aja eest. Hõbe-, kuld- ja muid pulmi on paslik pühitseda nii laulatatud paaridel, kui ka laulatamata abielude puhul. Viimasel juhul toimub koos tänutalitusega abielu õnnistamine ning selle eelduseks on, et abielupaar on ristitud ja konfirmeeritud.