KK! Koguduse teated

E 19.03 kell 17.00 – kammerkoori harjutusaeg

T 20.03 kell 18.30 – kogudusekooli ei toimu

K 21.02 kell 18.00 – leeritundi ei toimu

L 24.03 kell 18.00 – õhtupalvus ehk vesper

P 25.03 kell 11.00 – missa, palmipuudepüha, jutlustab dr Ergo Naab

P 25.03 kell 13.00 – pühade meisterdamine lastele

uskjavalgus

Meie kogudus sai 2016. aastal Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt rahastuse koguduse kui organisatsiooni arendamiseks. Projekti eesmärgiks on saada usulist tegevust arendava organisatsiooni kõrval ka sotsiaalse ettevõtluse raames kogukonnale vajalike sotsiaalteenuste pakkujaks. See saab meie jaoks olema oluliseks väljundiks ühiskonda ja kogukonna teenimisse. Projekt kestab 2017. aasta mai lõpuni.

Kommenteeri