KK! Koguduse teated

L 23.09 kell 18.00 – õhtupalvus kirikus

P 24.09 kell 11.00 – missa, 16. pühapäev pärast nelipüha, teenib õpetaja Tauno Toompuu

R 29.09 kell 14.00 – Usk ja Valgus koosolek vaimupuudega noortele ja peredele kogukonnamajas

L 30.09 kell 18.00 – õhtupalvus

P 01.10 kell 11.00 – missa, 17. pühapäev pärast nelipüha, teenib õpetaja Tauno Toompuu

P 01.10 kell 13.00 – pühapäevakooli algus lastele

T 03.10 kell 18.30 – kogudusekool

K 04.10 kell 18.00 – algab leerikool

uskjavalgus

Meie kogudus sai 2016. aastal Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt rahastuse koguduse kui organisatsiooni arendamiseks. Projekti eesmärgiks on saada usulist tegevust arendava organisatsiooni kõrval ka sotsiaalse ettevõtluse raames kogukonnale vajalike sotsiaalteenuste pakkujaks. See saab meie jaoks olema oluliseks väljundiks ühiskonda ja kogukonna teenimisse. Projekt kestab 2017. aasta mai lõpuni.

Kommenteeri